zim1

CENIK ZIMSKA SEZONA 2013/2014

I.

Cenik ureja  pogoje za  uporabo športne infrastrukture kluba za zimsko sezono, tj. obdobje od 15.10.2013 – 15.04.2014.

II.

Cenik uporabe notranjih teniških igrišč .

UPORABA IGRIŠČA V BALONU                               Članska cena         Redna cena (+ podjetja)
Cena ure do 13. ure                                                            15,00 €              18,00 €
Cena ure od 13. ure (sobota, nedelja in praznik)        18,00 €              21,00 €

ZAKUP TERMINOV ZA ZIMSKO SEZONO         Članska cena          Redna cena (+ podjetja)
Zakup stalnega termina (1 ura/ teden ) do 13. ure    380,00 €            425,00 €
Zakup stalnega termina (1 ura/ teden ) od 13. ure     425,00 €           470,00 €

III.

Ostale določbe za zimsko sezono 2013/2014:

•    Klub si pridržuje pravico zakupe za rekreacijo razporediti na način, da bo zagotovljena maksimalna izkoriščenost pokritih teniških površin.
•    Balon bo v zimskem času primerno ogrevan.
•    Potrditev oz. rezervacija terminov se opravi v pisarni kluba ali na klubski telefon 031-276 638. Vse in formacije glede zakupa igrišč so vam na voljo na tel številki 041 557 857 (v dopoldanskem času) ali na elektronskem naslovu: nmtenis@gmail.com
•    Cene so brez DDV. Za fizične osebe se v skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost DDV ne obračunava, za ostale subjekte in pravne osebe se obračunava v skladu z omenjenim zakonom (9,5 DDV).
•    Vsi, ki opravijo zakup igrišča do 20.9.2013, imajo, pri zakupu 10 % popusta  in to samo v  primeru plačila zakupa v celoti. Velja samo za fizične osebe.
•    Pogodbeno razmerje med uporabnikom termina  in klubom bo urejeno v medsebojni pogodbi o zakupu notranjega igrišča.

Screenshot-2013-09-10_13.16.26

SPLOŠNI   POGOJI

1.    V na pokritih teniških igriščih TK Portovald je dovoljeno igranje samo s  teniškimi
copati z ustreznim profilom   za igranje tenisa na pesku. V primeru neustreznih teniških copat si pridržujemo pravico do odvzema termi
2.     Na igrišče greste 3 min pred pričetkom igralne ure, v tem času predhodni igralci “potegnejo” igrišče.
3.    Igrišče se povleče vedno po krožnem sistemu in sicer od zunaj navznoter.
4.     Na igrišču izklopite mobilne telefone, vzemite si svoj čas in se posvetite igri.
5.     V „dvorani“ ne  bodite preglasni, ne motite igralcev na sosednjih igriščih, ne mečite loparjev in ne preklinjajte ter ne vnašajte alkohola.
6.     Pravočasno zaključite z igo in pravilno “povlecite” igrišče.

Novo mesto, dne 10.9.2013

Predsednica  kluba
Irena Gostiša Benčina