Medgeneracijsko učenje – CMU

Na igriščih teniškega kluba Portovald ta teden poteka medgeneracijsko učenje tenisa.

Mentorici, pripadnici generacije Y, prenašata znanje na generacijo Veteranov , Otroke blaginje ter generacijo Z. V projektu sodeluje RIC Novo mesto, Vrtec Pedenjped in Teniški klub Portovald.

Ambasador projekta je Jiri Volt.

Screenshot-2013-11-25_10.32.32