DELNO ODPRTA TENIŠKA IGRIŠČA

Spoštovani člani, obiskovalci igrišč,

tako kot ste tudi sami verjetno zasledili, so teniška igrišča od 13.11. dalje zaprta.
Igranje tenisa je dovoljeno pod sledečimi pogoji :
-na igriščih lahko igrajo samo igralci z istega gospodinjstva oz. družine, in sicer samo po sistemu »ena družina na celo dvorano«.

Rezervacije so možne preko spletne aplikacije v prostih urah, ki so označeni z zeleno barvo.

Cena najema  v šotoru  15€ / ura.

PRI IGRANJU TENISA UPOŠTEVAJ …HVALA

– vsak igralec/ka uporabi svojo klop,
– v teniški center je vstop dovoljen samo zdravim osebam,
zaščitno masko je potrebno nositi na celotni površini ( igralec jo lahko da dol šele na igrišču)
– pri igranju je potrebno držati varnostno razdaljo VSAJ 2 m,
– po končani igri se nemudoma odpeljite domov,

– druženje in zadrževanja pred in po končani igri ni dovoljeno,
– na igrišče pridite pripravljeni za igro,
– pred uporabo vlečke in cevi za zalivanje si razkužite roke,
– klopi za sedet se ne dotikajte,

– odlaganje oblačil in drugih predmetov na skupne površine ni dovoljeno,
– pred in po igri si je potrebno razkužiti roke ( razkužilo naj ima vsak s seboj),
– igralno uro je potrebno rezervirati preko APLIKACIJE ONLINE  kluba.

Garderobe in klubski lokal bodo do nadaljnjega zaprti. !!!

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2604/odlok-o-zacasnih-omejitvah-pri-izvajanju-sportne-dejavnosti

 

 

.

..

 

NIJZ .priporočila
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

 

 

S strani organov RS smo obveščeni, da se bodo izvajali kontrole upoštevanja varne uporabe teniških igrišč, zato prosimo vse člane, da se navedenih ukrepov striktno držimo. HVALA.

Za vse dodatne informacije prosim pokličite 041 557 857 .

Želim vam prijetne trenutke na teniških igriščih v upanju, da bodo kmalu lahko zaživela vsaj približno na način, kot smo bili vajeni pred krizo.

Lepo vas pozdravljam, pa pazite nase.

Irena Gostiša Benčina