KROŽEK OSNOVNA ŠOLA GRM
Zelo smo veseli, da se je našemu skupnemu projektu z Osnovno šolo Grm odzvalo tako veliko število otrok.
V klubu si bomo prizadevali, da bomo njihove želje poskušali uresničiti. Treningi potekajo v mali šolski telovadnici, in sicer :
1. in 2. razredi….. vsak ponedeljek od 14.15  do 15.00 ure ter
3. razredi………… vsak ponedeljek od  15.00 do 16.00 ure
Treninge bo vodil trener Sašo Gorenc ( tel.št. 040-600 407)
Seznam prijav:tenis-krozek-prijave-sola-grm (dokument je zakljenjen)

01032010001
1.in 2. razred Osnovne šole Grm-tenis krožek

01032010005
3.razredi Osnovne šole GRM-tenis krožek