Vzdrževalna dela so končana.
Zaradi vzdrževalnih del (popravilo jaškov) na cestišču bo nekaj dni otežen dostop do igrišč.
Hvala za razumevanje