Spoštovani člani in članice TK Portovald,

v želji po čim večji skladnosti obdelave osebnih podatkov članov in članic (v nadaljevanju za oba spola: članov) Teniški klub Portovald (v nadaljevanju: TK Portovald) z novo Splošno uredbo o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR – njene določbe se bodo začele neposredno uporabljati v vseh državah članicah EU s 25.5.2018), vas želimo seznaniti predvsem s pravicami, ki vam jih ta uredba prinaša.

Vsak član društva ima pravico izvedeti kateri njegovi osebni podatki se obdelujejo (zbirajo), koliko časa in v katere namene. TK Portovald v svoji evidenci članov društva obdeluje naslednje podatke svojih članov in članic: ime, priimek, spol, kraj in datum rojstva, državljanstvo, naslov, poštna številka in kraj prebivališča, EMŠO, elektronski naslov za obveščanje, telefonska številka za obveščanje, leto vpisa v TK Portovald, udeležba članov na treningih, udeležba in rezultati članov na tekmovanjih, fotografije članov, evidenca obveznosti ter prejetih plačil člana.

Navedene podatke društvo obdeluje na podlagi 6 (1b) člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Obdelava je potrebna za izvajanje »pogodbe«, katere pogodbena stranka je član društva, na katerega se nanašajo podatki. V skladu z mnenjem Informacijskega pooblaščenca je mogoče izpolnitev prijavnice društva obravnavati kot sklenitev »pogodbe«. Omenjene podatke posameznega člana bo društvo obdelovalo do pisnega preklica člana.

Nekateri podatki (leto vpisa v TK Portovald, končana stopnja izobrazbe, poklic, podatki o šoli, ki jo član obiskuje, dosedanji trenerji, udeležba in rezultati članov na tekmovanjih ter fotografije in video posnetke članov) niso nujno potrebni za izvajanje pogodbe in jih društvo obdeluje na podlagi ločene pisne privolitve članov z namenom uspešnega izvajanja osnovnih nalog društva, kot npr. organizirati mednarodna, državna, regijska, občinska in druga tekmovanja; sodelovanje na tekmovanjih in drugih prireditvah; organizirati tisk, publiciranje in distribucijo tekstov s področja osnovne dejavnosti društva, za potrebe društva in v skladu z veljavnimi predpisi; izvajati storitve reklame in ekonomske propagande, priprava plakatov in panojev, povezano z osnovno dejavnostjo društva in v skladu z veljavnimi predpisi; promocija dejavnosti društva z objavo na spletnih straneh društva, v družabnih omrežjih in v sredstvih javnega obveščanja. Za mladoletne člane podajo privolitev v zbiranje in obdelavo omenjenih podatkov starši oz. zakoniti zastopniki člana. Vabimo vas, da se v naslednjih dneh oglasite v prostorih kluba in podate svojo privolitev k zbiranju in obdelavi omenjenih podatkov.

V prilogi lahko najdete podrobnejši opis pravic, ki vam jih prinaša Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov. GDPR pojasnilo

Športni pozdrav,

Teniški klub Portovald
Irena Gostiša Benčina

Poslano:

  • na oglasni deski TK Portovald dne 24.5.2018
  • poslano članom po elektronski pošti za obveščanje
  • spletna stran TK Portovald, www.tenis-portovald.siDODATNA POJASNILA GDPR pojasnilo