Kvalifikacijski turnir za vstop v Triglav in Novo KBM ligo bo v nedeljo, 6.5.2018 ob 9.00 uri. Prijave za kvakifikacijski turnir sprejemamo do petka, 4.5.2018