Skrb za igrišča in okolico je eno od naših osnovnih poslanstev.