ZAPISNIK

 

Teniški klub Portovald je imel v petek, 4. 3. 2020, letni občni zbor, ki  je potekal v sobi gostišča Jakše, z začetkom ob 19. uri. S predlaganim dnevnim redom so bili člani Teniškega kluba Portovald pravočasno obveščeni.

DNEVNI RED

  1. Pregled in potrditev dnevnega reda
  2. Izvolitev delovnega predsedstva
  3. Poročilo o delu kluba za leto 2019 (predsednica kluba ga. Irena Gostiša Benčina)
  4. Poročilo o delovanju teniške šole 2019 ( g. Jiří Volt)
  5. Poročilo o klubski rekreativni dejavnosti 2018 (g. Jožef Matijevič)
  6. Razprava –

– o načrtovanih bodočih aktivnostih kluba (teniška šola, rekreacija, turnirji ….)
– o rekreativnih ligah  »Triglav« , »Nova KBM« in Zavarovalnica Sava Double
– o letnem programu kluba vezanem na delo z mladimi, na delo v  rekreativni sekciji kluba,na organizacijo turnirjev TZS, za  mlade teniške igralce in za rekreativce.. )
– o organizaciji Belega turnirja 2020 …..
– o višini letne članarine 2020.

  1.  Pobude in vprašanja
  2. Pogostitev in zabava

Občni zbor je odprla predsednica Teniškega kluba Portovald Irena Gostiša Benčina. V kratkem nagovoru je pozdravila vse člane kluba in se jim zahvalila za udeležbo na občnem zboru.

1) Izvoljeno je bilo delovno predsedstvo. Predsedujoči Jiří Volt, zapisnikar Željko Šetina in dva overitelja zapisnika Marija Zupanc in Gal Bobnar. Po ugotovitvi, da je prisotnih 19 članov kluba, je predsedujoči predlagal, izhajajoč iz statuta kluba, da je potrebno počakati pol ure (statut predvideva prisotnost več kot polovice članov kluba, če jih ni dovolj, se počaka pol ure, da je občni zbor sklepčen). Ker statut za sklepčnost istočasno zahteva minimalno 10 članov, se je ob 19.30 uri občni zbor lahko začel.

2) Predsedujoči Jiří Volt  je predlagal enak dnevni red, kot so ga dobili člani vnaprej. Dnevni red je bil brez pripomb soglasno sprejet.

3) Poročilo o delu kluba za leto 2019 je predstavila predsednica kluba ga. Irena Gostiša

Benčina, z besedami : »Prav lepo pozdravljeni spoštovani in dragi  prisotni člani TK Portovald na današnjem rednem letnem občnem zboru. Tudi v letu 2019 smo še vedno sledili  že na začetku zastavljenim ciljem, ki so: množično delo z mladimi vseh starosti, organizacija kvalitetne in  redne rekreativne dejavnosti ter enkratnih, sedaj že tradicionalnih turnirjev kot so: situla open, županov turnir, turnir predsednice kluba, nočni turnir, beli teniški turnir, dobrodelni teniški turnir, Zavarovalnica Sava Double…..

Omenila bi nekaj dogodkov iz lanskega leta:

– leto 2019 je bilo eno od bolj  deževnih let v celotni zgodovini kluba. V pomladnih mesecih so močni nalivi odnašali leš  z igrišč in izpirali črte, kar nam je povzročilo dosti dodatnega dela za sanacijo igrišč in s tem povezane stroške.

– pred zimo 2019 smo sanirali igrišče  številka 2 . Po mnenju igralcev, sta igrišči tudi v zimskem času, ko sta pokriti z balonom, dobri za igranje, kar me izredno veseli.
– pred ponovno postavitvijo šotora v jeseni 2019 smo izvedli nujen remont na posameznih

delih šotora in tako smo zamenjali ležaje na vratih in uredili sms povezavo v strojnici. V zvezi s šotorom sem se v imenu vseh uporabnikov in seveda tudi v svojem imenu dolžna zahvaliti za skrb prvenstveno Jiriju, pa tudi Ani, ki klubu pomaga in Jirija nadomešča tudi pri skrbi za šotor, ko je odsoten.

Pa še par podatkov o delu:

– v letu 2019 je bilo na igriščih cca 3% več  realiziranih ur kot leto prej, kar jeposledica večjega zanimanja za igranje tenisa v zimske času predvsem za vikende.
– tudi teniška šola deluje na utečen način. V jeseni 2019 smo izvedli tedenski projekt, ki smo ga poimenovali TEDEN TENISA, ki je bil uspešen. V tem tednu se je  dogajalo  vrsto dogodkov tako v novomeških šolah kot tudi na Glavnem trgu.
– pospravljanje šotora bomo poskušali narediti čez vikend in tako v omenjeno delo vključiti tudi mlajše člane. Vsem predvsem upokojencem se zahvaljujem za vsakoletno pomoč.
– v zvezi z izpolnjevanjem zastavljenih ciljev kluba in nemotenim delovanjem sem

dolžna zahvalo še :

* Darku Andolšku, za pomoč pri organizaciji turnirja Sava Double
* Romanu Lavriču  za pomoč pri urejanju računalniških zadev v klubu
* Jožetu Kocjančiču za vsa tehniška dela na igriščih…
* vsem oskrbnikom, predvsem pa še našemu zvestemu Jožetu Staniši. Zelo me veseli, da se mladi vključujejo v delo kluba in klubu pomagajo. Tukaj bi omenila Jureta Andolška in Gala Bobnarja, ki vsak na svoj način pomaga klubu. V zvezi z oskrbniki pa vas lepo prosim za sodelovanje. Potrebovali bi pomoč pridnega študenta ali študentke, ki bi želel/a delati na igriščih. Če ju poznate vi ali vaši prijatelji ali znanci, nam to prosim sporočite.

Pa še podatki v zvezi s finančnim poslovanjem kluba.

Prihodki kluba so v letu 2019 znašali 87.380,00 EUR  ( 91.015 EUR )  in so za cca 4.000 EUR nižji od prihodkov v letu 2018, odhodki pa  so znašali  92.615,00 EUR ( 95.948 EUR ), ( od tega je 10.620 EUR amortizacija balona, ki pa ne predstavlja odliva sredstev )  in so na približno enakem nivoju kot v letu 2017. Klub izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini – 5.237,00 EUR.   Glede na navedeno klub posluje dobro, stabilno in brez večjih odstopanj glede na prejšnja leta. Če ne upoštevamo amortizacije, tako TK Portovald posluje likvidno, kar pomeni, da lahko sproti poravnava svoje tekoče obveznosti.

Ob koncu moram še omeniti pojav coronavirusa. V klubu zadevo spremljamo in se tudi ravnamo po priporočili. Tako smo poostrili nadzor nad higieno v sanitarnih delih in tudi namestili opozorilne table. Zadevo bomo spremljali in se ustrezno ravnali z priporočili .

4) Poročilo o delovanju teniške šole (g. Jiří Volt).

Jiří Volt je v svojem poročilu poudaril, da v teniški šoli aktivno sodeluje od 60 do 70 otrok, ki so razdeljeni v 4 nivoje vadbe in sicer: teniški vrtec, šola mini tenisa, tekmovalna šola in rekreativna šola tenisa. Teniški klub Portovald izvaja tudi brezplačno učenje tenisa in sicer vsak petek ob 18 do 19 ure, ki ga obiskuje cca 22 otrok. Omenjeni projekt je sofinanciran s strani Mestne občine Novo mesto. Klub si in si bo tudi v bodoče prizadeval, da bi se nekateri otroci, ki do sedaj obiskujejo brezplačne ure tenisa, tudi vključili v tekmovalne vrste naše šole.

Šolo mini tenisa in rekreativno šolo vzorno vodi Sašo Gorenc. Tekmovalno šolo pa vodi Jiří Volt. Na področju tekmovalne šole nadaljujemo tudi z kondicijsko pripravo. Tako so priprave na tekmovanje celovite (tehnika, taktika, kondicija in psihologija). Največ uspehov, kot je omenila že predsednica, dosegajo Samuel Pate, Jelena Kovačevič, Lana Dragman, Martin Kolarič, Amber Ivana Erenda, Enej Pavlin in Beno Kovačič.  V letu 2019 se je v klub vpisalo veliko mladih teniških igralcev, kar je posledica akcije TEDEN TENISA.  Z dolenjskimi klubi nadaljujemo pri izvedbah tekmovanj Dolenjski teniški satelit, ki je namenjen vsem otrokom, ki ne tekmujejo na TZS.

V sezoni 2019 smo izvedli tudi priprave v Poreču in smo organizirali tudi izlet na ATP Umag 2019. V sezoni 2020 ne načrtujemo priprave zaradi pojava coronavirusa. Zadevo bomo spremljali in se odločili ko bo stanje boljše.

Poleg navedenega klub omogoča vsem otrokom v teniški šoli brezplačne pripravljalne tekme v zimskem in poletnem času. Prav tako omogoča tudi brezplačno igranje na zunanjih igriščih do 15. ure, predvsem za vadbo servisa. Ocenjujemo, da je zelo malo klubov, ki tako skrbijo za svoje najmlajše. Pogoj za omenjene ugodnosti je sodelovanje v teniški šoli in plačana letna članarina.

V letu 2020 bo klub organiziral številna tekmovanja pod okriljem TZS.

5) Poročilo o klubski rekreativni dejavnosti za leto 2019.
Spoštovane članice in člani našega kluba,

leto 2019 je, kar zadeva rekreativne dejavnosti potekalo brez večjih pretresov po zastavljenih
in ustaljenih tirnicah. Teniška igrišča so bila dobro obiskana in ljubiteljski igralci tenisa že
dolgo niso doživeli tako dolge in sončne igralne sezone, kot se nam je ponudila lani in je
trajala še dva tedna po tem, ko so bila ligaška tekmovanja že končana. Vemo, da so bili ligaški boji najpomembnejši del rekreativnega tenisa zato z njimi začenjamo poročilo za leto 2019.

Prvo mesto v ligi Triglav, ki je štela 22 igralcev je osvojil Franci Novak, v Ligi Nova KBM pa si je to čast priboril Boris Šepetavc enako kot v letu 2018. V drugi ligi je tekmovalo 6 igralcev več kot v letu 2018 kar za kar smo veseli in se bomo potrudili, da bomo to število zadržali. V klubu nas veseli, da ohranjamo upokojensko življenje in to vsako sredo na naših igriščih za kar gre zahvala tudi društvu upokojencev ki sofinancira igranje vsako sredo.

Rekreativne lige so bile v sezoni 2019 preimenovani na 1. Liga Triglav in na 2. Ligo. V sezoni 2019 smo tudi uporabljali aplikacijo za vodenje lig kar je omogočalo on-line pogled vsakemu igralcu o odigranih in prihajajočih tekmah. S tem sistemom, ki stane 200 € bomo v sezoni 2020 nadaljevali.
Za ljubiteljske igralce tenisa, ki ne tekmujejo v omenjenih liga, Teniški klub Portovald skozi celo sezono priredi nekaj turnirjev in jim tako omogoči, da okusijo in doživijo tekmovalni duh. ( Situla OPEN , Pokal predsednice kluba, Nočni turnir, ki velja za najmočnejši turnir, Beli turnir, Dobrodelni turnir in turnir posamezno).
V letu 2019 smo z Belim turnirjem, ki velja za največjo in organizacijsko najzahtevnejšo rekreativno zgodbo našega kluba smo se res potrudili saj je bila otvoritev na mostu ( Vina Istenič) nekaj enkratnega in smo spet povezali en del okolice z našimi igrišči. Ker Zavod Novo mesto vsako leto prestavlja svoje aktivnosti glede Noči na Krki se žal ne moremo zanesti na njihovo pomoč. V letu 2020 bo Beli turnir zadnjo avgustovsko soboto, 29. 8. 2020 ,
V našem klubu izjemno cenimo in spoštujem delo Romana Lavriča, ki nam v vseh pogledih nudi kakovostno računalniško podporo, prav tako se iskreno zahvaljujemo tudi Darku Andolšku, ki pomaga klubu na več področij, če omenimo pri tem samo njegovo zaslugo pri izvedbi največjega zimska turnirja na Dolenjskem SAVA Double Open, ki ga je naš klub priredil in uspešno izpeljal na Otočcu. Vesel sem tako kot je že omenila predsednica kluba delo mladih tukaj sem vesel, d ase naš Jure aktivno vključuje v delo kluba.
Jožef Matijevič

Vsa tri poročila so bila soglasno sprejeta.

6) Razprava

V razpravi so se člani kluba dotaknili organizacije Belega turnirja 2020 in sicer so bili vsi mnenja, da naj ostane datum zadnjo soboto v mesecu avgustu in tudi podelitev naj ostane na teniških igriščih.

Jiri Volt je tudi pojasnil, kakšno je stanje glede urejenosti igrišč in pozval vse, naj še naprej uporabljajo grebljo in se jim ob tem zahvalil. V sezoni 2020 bo klub ponovno uporabljal hrvaški tenisit, ki se je izkazal za zelo dobrega. Člani kluba so se dotaknili tudi težave glede parkiranja osebnih avtomobilov ob teniških igriščih zaradi parkomata. Člani so bili enotni naj klub še vztraja in poskuša doseči bolj ugodno stanja za igralce, ki igrajo tenis v dopoldanskem času.  Klub bo poskušal to zadevo urejati na nivoju Mestne občine Novo mesto.

Člani so bili tudi mnenja naj se odstranijo vse ključavnice v moški garderobi, vsaj igralci, ki pridejo igrati nimajo prostora za shrambo svojih stvari. Sprejeto bilo tudi naj se v garderobi doda omelo, da lahko člani kluba za sabo pometejo. Tukaj klub še dodatno poziva vse člane naj ravnajo v skladu z kulturo sobivanja. Ker ima klub problem z kadrom v bifeju bomo poskušali v sezoni 2020 narediti v nekaterih urah samopostrežni red..

Občni zbor je sprejel sklep, da bo članarina 2020 v letu 2019, in sicer: 15,00 € za odrasle, 10,00 € za otroke (člane teniške šole). Članarino morajo člani kluba poravnati do 31. maja 2020, po tem datumu je članarina 20 evrov (za odrasle). Višina letne članarine 2020 je bila soglasno sprejeta.

 7) Pobude in vprašanja

Ker so člani svoja mnenja izrazili že v razpravi, ni bilo pod točko pobude in vprašanja nobenih predlogov. Po končani razpravi je predsedujoči zaključil občni zbor ob 20. uri in 30 minut.

Novo mesto, 4.3.2019

 

Predsednik delovnega predsedstva:
Jiří Volt

Zapisnikar:
Željko Šetina

Žig:

Overiteljica zapisnika:
Marija Zupanc

Overitelj zapisnika:
Gal Bobnar